Ketagihan Judi

Ketagihan Judi adalah sukar untuk diatasi. Orang yang mengalami kesukaran berjudi sering menafikan bahawa mereka mempunyai kesukaran. Mereka selalunya tidak mahu berhenti berjudi. Ini semua...